usługi

czym się zajmuje

KARTA POBYTU

Biuro Legal Stay oferuje profesjonalną obsługę spraw, które kończą się wydaniem karty pobytu. Mianowicie są to sprawy o:

 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (pobyt powyżej 3 miesięcy, ale max. 3 lata)

 • zezwolenia na pobyt stały (karta Polaka, polskie pochodzenie, małżeństwo z polskim obywatelem)

 • zezwolenia na pobyt rezydenta UE (po 5 latach legalnego pobytu w Polsce)

Moja oferta prowadzenia sprawy w celu uzyskania Karty Pobytu jako Państwa pełnomocnik jest kompleksowa i obejmuje:

 • dojazd do klienta

 • uzupełnienie wniosku wraz z pomocą ze skompletowaniem wszystkich wymaganych dokumentów

 • umówienie terminu na złożenie wniosku i odcisków palców

 • prowadzenie w Państwa imieniu korespondencji z urzędem w toku trwającego postępowania (odbieranie pism i odpowiadanie na nie, dostarczanie ewentualnych brakujących dokumentów)

 • umówienie terminu odbioru Karty Pobytu

Przeciętny czas trwania całej procedury to tylko 5 miesięcy!

W razie konieczności tworzę pisma mające na celu przyspieszenie wydania decyzji lub odwołanie się od niekorzystnie zakończonego postępowania

Dodatkowo w ramach oferty macie Państwa zapewnioną informację o aktualnym stanie Państwa sprawy

ZATRUDNIENIE CZUDZOZIEMCÓW

Biuro Legal Stay oferuje profesjonalną pomoc pracodawcom chcącym legalnie zatrudniać cudzoziemców w Polsce na podstawie zezwoleń wojewódzkich i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy

Moja oferta jako Państwa pełnomocnika obejmuje:

 • dojazd do klienta (np. Państwa firmy)

 • uzupełnienie wniosku wraz ze skompletowaniem wszystkich wymaganych dokumentów

 • prowadzenie w Państwa imieniu korespondencji z urzędem w toku trwającego postępowania (odbieranie pism i odpowiadanie na nie, dostarczanie ewentualnych brakujących dokumentów)

 • odbiór decyzji

Cała procedura nie wymaga praktycznie żadnego zaangażowania z Państwa strony. Wszystko załatwiamy na jednym spotkaniu w max. 30 min

Dzięki udzielonemu pełnomocnictwu Państwa obecność w urzędzie nie jest wymagana

Przeciętny czas trwania całej procedury to tylko 2 miesiące!

Dodatkowo w ramach oferty macie Państwa zapewnioną informację o aktualnym stanie Państwa sprawy

OBYWATELSTWO POLSKIE

Biuro Legal Stay oferuje profesjonalną pomoc cudzoziemcom chcącym uzyskać obywatelstwo polskie. Według obowiązującego prawa można je uzyskać poprzez nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub poprzez uznanie za obywatela polskiego przez wojewodę

Moja oferta jako Państwa pełnomocnika w sprawie uzyskanie obywatelstwa polskiego obejmuje:

 • dojazd do klienta
 • uzupełnienie wniosku wraz z pomocą ze skompletowaniem wszystkich wymaganych dokumentów
 • umówienie terminu na złożenie wniosku i odcisków palców
 • prowadzenie w Państwa imieniu korespondencji z urzędem w toku trwającego postępowania (odbieranie pism i odpowiadanie na nie, dostarczanie ewentualnych brakujących dokumentów)
 • odbiór decyzji

INNE SPRAWY

Pomoc w rejestracji samochodu, wyrobieniu numeru PESEL, uzyskaniu zaświadczeń urzędowych

Masz pytania

Skontaktuj się z mną

Wypełnij formularz bezpłatnie napewno oddzwonimy